2007 και ένα τέταρτο

Φεύγει και ο Μάρτιος και μαζί του το 1/4 του 2007. Σαν χτες ήταν που έμπαινε ο καινούριος χρόνος και μαζί του άνοιγε άλλη μια "καινούρια σελίδα", αποφασίζονταν δραματικές αλλαγές (τα λεγόμενα New Year's resolutions) στη ζωή, συμπεριφορά και θεώρηση των πραγμάτων, υπήρχε η πεποίθηση ότι "αυτός ο χρόνος θα είναι διαφορετικός". Τρεις μήνες μετά, οι αποφάσεις έχουν μπει στο ράφι και η αλλαγή αναβάλλεται για του χρόνου, γιατί οι δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί δεν γνωρίζουν από ορόσημα και προσωπικές επαναστάσεις. Στέκουν αμείλικτες και έτοιμες να σε επαναφέρουν στον προκαθορισμένο δρόμο σε περίπτωση που προσπαθήσεις να ξεφύγεις.

Πώς πέρασε έτσι το ένα τέταρτο του 2007; Ή μάλλον πώς πέρασαν έτσι 5 χρόνια σ' αυτή τη δουλειά; Σαν αέρας πέρασαν, αλλά το βάρος τους αρχίζει να κουράζει. Ιδιαίτερα όταν οι καρποί - όχι οι υλικοί - δεν είναι ανάλογοι με την προσπάθεια και η όποια επιβράβευση έρχεται μετά από πολύ κόπο.

Mood: Reflective
 

0 comments so far.

Something to say?